Om het een ieder zo aangenaam mogelijk te maken, hebben we een aantal huisregels opgesteld die van toepassing zijn op een ieder die zich op de accomodatie begeeft. Deze zijn opgedeeld in twee categoriën: huisregels voor ruiters/amazones en rijbaanregels voor ruiters/amazones

Huisregels voor ruiters/amazones


Voor de accommodatie geldt:

 • Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.
 • Tijdens de lessen er terwijl er andere ruiters rijden dient rond en in de nabijheid van de rijbaan rust te heersen.
 • Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen, mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.
 • De stallen zijn slechts toegankelijk voor leden die daar een paard hebben gestald en hun eventuele eigenaar.
 • Er mag in de rijbaan en op het paard niet worden gerookt.

Tijdens het rijden in de accommodatie is de ruiter verplicht:

 • Gebruik te maken van een goed passend en veilig zadel met ruim zittende stijgbeugels.
 • Rijlaarzen of jodphurs of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool met hak en gladde bovenkant in camobinatie met chaps te dragen.
 • Een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband voorzien van de CE en EN-1384 markering te dragen.
 • De rijbaanregels in acht te nemen.

Voor de stallen geldt:

 • De stallen zijn, behoudens noodsituaties, slechts toegankelijk voor de ruiter die zijn paard daar heeft gestald, alsmede zijn/haar gezinsleden, de eigenaar van het paard, dierenartsen en hoefsmeden.
 • Stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer, harnachementen en dergelijke mogen niet in de gangen staan of hangen. Paarden moegen niet in de gangen worden gepoetst.
 • Er mag in de stallen en de stalgangen niet worden gerookt.


Rijbaanregels voor ruiters/amazones


 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinbanden, voorzien van de CE en EN-1384 markering, te dragen.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool met hak, gecombineerd met chaps te dragen.
 • Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.
 • Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.
 • Het voornemen om de rijbaan te betreden of te verlaten, dient luid aangekondigd worden.
 • Opstijgen dient, na het te voet betreden van de rijbaan, op de A-C lijn te geschieden.
 • Afstijgen dient op de A-C lijn te geschieden, waarna de rijbaan te voet verlaten dient te worden.
 • Als je je paard even wilt longeren, moet je uitdrukkelijk toestemming hebben van alle op dat moment rijdende ruiters in de rijbaan.
 • Het is niet toegestaan stil te staan op de hoefslag.
 • De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.
 • De combinatei die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
 • Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte!
 • Wanneer er meerdere combinaties rijden, gaat dressuur rijden voor springen.
 • Wanneer er meer combinaties springen, dient het voornemen om een hindernis te springen te worden aangekondigd.
 • Te paard, op een rijtuig en in de rijbaan mag niet gerookt worden.