Na de versoepelingen die zijn aangekondigd op vrijdag 14 januari, kunnen gelukkig de lessen weer beginnen. Lees hier de laatste informatie

[Update 16-01-2022]: Bijgewerkt nav de versoepelingen op het gebied van sport

Het mooiste nieuws is dat de lessen weer opgestart kunnen worden. Hoewel deze nog niet helemaal zonder beperkingen zijn, zijn de lessers weer van harte welkom.
Hieronder een overzicht van de regels die nu bekend zijn.

De lessen en andere georganiseerde activiteiten

De manege- en verenigingslessen worden weer opgestart. Dit gaat op basis van de reguliere lesindeling (dus van vóór de driekwartierslessen en vijf-uur-sluiting). Een aantal mensen zijn in overleg naar andere lesuren verhuisd, zij zijn hierover persoonlijk benaderd.

Voor verdere vragen over de manegelessen kun je contact opnemen met Beitske. Voor verdere vragen over de verenigingslessen kun je contact opnemen met Wim Bakker.

Voor het deelnemen aan de lessen (zowel de manegelessen als de verenigingslessen) is een Coronatoegangsbewijs vereist voor mensen van 18 jaar en ouder. Er is geen publiek toegestaan bij de lessen.

Vrij rijden

Omdat er in principe geen maximum meer geldt voor het aantal combinaties in een rijbaan, komt het reserveringssysteem te vervallen. De bakbezetting is weer zichtbaar via de website. Houdt er wel rekening mee dat er met name in de eerste week nog wat opstartproblemen kunnen zijn en de bakbezetting wellicht nog niet volledig klopt. We proberen eventuele afwijkingen er zo snel mogelijk uit te halen.

Voor het vrijrijden (en andere activiteiten zoals longeren e.d.) is een Coronatoegangsbewijs vereist voor mensen van 18 jaar en ouder. Er is geen publiek toegestaan bij het vrijrijden.

Overzicht

Hieronder een overzicht van alle maatregelen zoals die tot nader order gelden:

  • Blijf niet langer op de manege dan nodig is. Wanneer je paard weer op stal staat en je spullen zijn opgeruimd, ga dan direct weer naar huis.
  • Kom zoveel mogelijk alleen. Eventueel is een begeleider toegestaan als dit voor de veiligheid noodzakelijk is, maar er zijn geen drie mensen nodig om een paard los te laten.
  • Voor toegang tot de gebouwen is een geldige QR-code vereist voor iedereen van 18 jaar of ouder.
  • In de gebouwen is het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Tijdens het rijden geldt deze verplichting uiteraard niet.
  • Houdt onderling voldoende afstand (1,5 meter) en voorkom groepen van meer dan vier personen.
  • Blijf thuis als je klachten hebt. Dit geldt ook als je gevaccineerd bent.