Op zondag 31 oktober en 7 november jongstleden organiseerde de lesserscommissie weer een dressuurwedstrijd voor alle jongens, meisjes, mannen en vrouwen van de Manege Molenruiters. Daarnaast werd er op woensdag 10 november nog speciaal een wedstrijd voor de leden van SPG Leeuwarden georganiseerd.

Klik hier voor de uitslagen van de pony's
Klik hier voor de uitslagen van de paarden
Klik hier voor de uitslagen van de SPG Leeuwarden

Toelichting:
Bij een aantal klassen komt het voor dat deelnemers een gelijk aantal punten hebben verdiend. In die gevallen wordt de zogenoemde 'ex-aequo' regeling toegepast. Deze regeling werkt als volgt:
"Indien twee (of meer) deelnemers een gelijke totaalscore hebben, is het cijfer op het laatste onderdeel doorslaggevend. Als dit geen uitsluitsel geeft, geldt het voorgaande cijfer als doorslaggevend. Dit wordt herhaald totdat er een onderscheid gemaakt kan worden."

Wellicht ter overvloede, maar tot slotte nog de volgende opmerking: de onderlinge wedstrijden op de manege Molenruiters zijn geheel vrijblijvend en vooral bedoeld om op een leuke manier in aanraking te komen met het wedstrijdelement van de paardensport. Er wordt geen winst- en/of verliespunten systeem gehanteerd. In dat licht hanteren wij ook de regel dat iedere deelnemer op het onderdeel 'verzorging' hetzelfde cijfer krijgt! Het kan dus niet zo zijn dat iemand op een hogere plek eindigt, omdat hij of zij een hoger cijfer op het onderdeel 'verzorging' heeft gekregen. Geen enkele deelnemer hoeft zich dus verplicht te voelen om speciaal voor de onderlinge wedstrijden een wedstrijdtenue aan te schaffen.

Uitslag van de dressuurwedstrijd voor de pony's:

 

Klasse BB
1. Dana Mime Wijnsma 196 punten
2. Jildou de Groot 196 punten
3. Marrit Venema 194 punten
4. Marrit Osinga 192 punten
5. Fenna Kooistra 190 punten
6. Lisa Jensma 190 punten
7. Esmee Tromp 188 punten
8. Kim v/d Weelden 188 punten
9. Robbin Atema 186 punten
10. Nikki Larooi 182 punten
11. Anika Torensma 180 punten
12. Frida Priem 180 punten
 
Klasse B (1e groep)
1. Emmy Rinkema 194 punten
2. Justa ATema 193 punten
3. Marjolein Veenstra 193 punten
4. Sharona van Slooten 192 punten
5. Pietrix van Dijk 191 punten
6. Jocelyn Kuijper 190 punten
7. Albertine Bijland 189 punten
8. Marit Jellesma 189 punten
9. Mariska Hermsen 188 punten
10. Wiebrich Kooistra 188 punten
11. Manouk van Schepen 187 punten
12. Ylse Dijkstra 187 punten
13. Youri de Groot 187 punten
14. Lize Marie Tijtsma 187 punten
15. Marco Wierda 186 punten
16. Rianne Andela 185 punten
17. Ilja Visser 185 punten
18. Vivianna van Slooten 185 punten
19. Iris Dijkmeijer 183 punten
20. Merle Sjoerdsma 182 punten
 
Klasse B (2e groep)
1. Natasja de Valk 201 punten
2. Anoek Hettinga 200 punten
3. Iris de Bree 197 punten
3. Melissa Soethout 197 punten
4. Lieke Sinnema 193 punten
5. Esmee Spinhoven 192 punten
6. Hilda Voolstra 192 punten
7. Suzanna Zijlstra 191 punten
8. Leah v/d Veen 190 punten
9. Sophie de Kruijf 188 punten
10.    
11. Sandra v/d Velde 187 punten
12. José de Grijs 187 punten
13. Mercedez Brandenburg 186 punten
14. Lianne Timmermans 186 punten
15. Marthe Kocken 185 punten
16. Amarens v/d Weerdt 184 punten
17. Maaike Hiemstra 182 punten
18. Serena van Gunst 181 punten
19. Vera de Grijs 180 punten
 
Klasse L1 (1e groep)
1. Süela Dijkstra 195 punten
2. Jennie de Vries 193 punten
3. Jackelyne Kooistra 189 punten
4. Jatine Weijer 189 punten
5. Eva Boersma 189 punten
6. Lotte Jansma 187 punten
7. Tynke Broekens 187 punten
8. Janna Blanksma 186 punten
9. Miriam Overman 184 punten
10. Sanne Oomen 184 punten
11. Kianne Plantinga 183 punten
12. Henrieke Broekens 181 punten
13. Janne v/d Schaaf 180 punten
14. Sëanne Duinstra 179 punten
15. Nikita Kuiken 179 punten
16. Margriet Kloostra 178 punten
17. Iris Hermens 177 punten
18. Annemijn Lunshof 176 punten
19. Linda Groeneveld 175 punten
20. Ytje Weijma 173 punten
21. Dorieneke Trul 173 punten
 
Klasse L1 (2e groep)
1. Jacobien Ferwerda 199 punten
2. Romy Wiersma 189 punten
3. Maryse Brandsma 189 punten
4. Anouk tho Bockholt 189 punten
5. Rikst Miedema 188 punten
6. Hildegard de Vries 185 punten
7. Valentina van Kleef 184 punten
8. Johanna Machiela 183 punten
9. Sigrid Dijkstra 183 punten
10. Nicole v/d Burgt 182 punten
11. Renate de Boer 182 punten
12. Femma Haan 181 punten
13. Isanne ten Have 181 punten
14. Chantal Elling 179 punten
15. Grietine v/d Plaats 177 punten
16. Esmee v/d Vies 174 punten
 
Klasse L2/M1
1. Danny Hauwert 189 punten
2. Marieke Goodijk 187 punten
3. Froukje Leistra (M1) 178 punten
4. Masha Ahmetasevic 173 punten
5. Julia Vos 173 punten
6. Myrthe Mooij 172 punten
7. Lotteke Bootsma 169 punten
8. Odile Dijkstra 168 punten
9. Ilja Jellema 168 punten
10. Femke Schootstra 166 punten
11. Loes Verhoeven (M1) 161 punten
12. Melanie Terpstra 154 punten

 

Uitslag van de dressuurwedstrijd voor de paarden:

 

Klasse B
1. Magda Postma 196 punten
2. Hilda Wiersma 187 punten
3. Elly Penninga 181 punten
4. Ineke de Groot 180 punten
5. Emilie Lyzinga 179 punten
6. Ria Werkman 178 punten
7. Pia Oevering 178 punten
8. Henk ? 178 punten
9. Jolanda de Jong 174 punten
10. Dara Feenstra 171 punten
 
Klasse L1
1. Carla de Groot 188 punten
2. Klaske Roskam 187 punten
3. Alex Schootstra 186 punten
4. Fenna Vellinga 185 punten
5. Nanja Willemsen 185 punten
6. Nynke Schootstra 182 punten
7. Rixt de Boer 179 punten
8. Froukje Teitsma 178 punten
 
Klasse L2
1. Jacqueline Voortman 189 punten
2. Margriet Berg 188 punten
3. Katharina Tolsma 187 punten
4. Joan Brakke 184 punten
5. Lydia van Loon 180 punten
6. Alie Beimers 177 punten
7. Anna Marije de Vries 177 punten
8. Sandra Marinus 172 punten
 
Klasse M1
1. Margriet de Vries 186 punten
2. Tina v/d Galiën 186 punten
3. Martine Huisman 184 punten
4. Jan Voortman 182 punten
5. Rebecca Laverman 181 punten
6. Mariska Westmaas 176 punten
7. Carmen Bokma 175 punten
 
Klasse M2
1. Geertje Hoogland 180 punten
2. Oscar Brouwer 171 punten

 

Uitslag van de dressuurwedstrijd voor de leden van SPG Leeuwarden:

 

Klasse BB
1. Arnoldia van Leeuwen 194 punten
2. Bert Westerkamp 191 punten
 
Klasse B
1. Jan Egbert Haddering 194 punten
2. Renee Kistjes 188 punten
 
Klasse L1
1. Claziena Postma 164 punten
2. Rianna Bak 164 punten
 
Klasse L2
1. Suzanna v/d Wal 166 punten
2. Pieter de Vries 166 punten
3. Mariska Brandsma 162 punten